“You don't work to make Holacracy® work.

You do Holacracy to make work work."

~ David Allen - Getting things done

Zelforganisatie: een weg vooruit

We leven in een snel veranderende wereld waar duurzaamheid, circulair ondernemen en waarde gedreven organiseren steeds meer het toekomstperspectief bepalen. Zijn de banen van vandaag ook de banen van de toekomst en hoe speelt mijn organisatie hier op in. Zijn zelforganiserende teams met meer creativiteit, werkplezier en doel gedreven werken hiervoor een oplossing? Misschien, maar hoe doen we dat dan, hoe pakken we dat aan en wie of wat kan ons daar bij helpen?” 

Zelf organiseren kan op meerdere manieren. Is jouw organisatie op zoek naar een uitgewerkte methodiek die de organisatie op een gestructureerde manier helpt om dit te doen, dan is Holacracy het antwoord. Holacracy ondersteunt de implementatie van zelforganisatie vanuit duidelijke structuren en processen. Door coaching en “learning on the job” worden het proces en de basisbegrippen zichtbaar. 

Wat betekent dit in de praktijk?Wat levert dit dan op? Een organisatie……

  • waarbinnen iedere actie is gericht op het bijdragen aan het hoger doel van de organisatie, met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.

  • die flexibel inspeelt op de snel veranderende omgeving door gedeelde autoriteit, snelle  besluitvorming en creativiteit van zijn professionals.

  • waar werk wordt beschreven in rollen en niet langer in functies. Helder is wie wat doet en wie verantwoordelijk is.

  • met loyale werknemers die echt invloed hebben. Iedereen wordt ondernemer in zijn rollen en werkt zowel in de organisatie als aan de organisatie.

  • waar niemand meer de baas is. Iedereen wordt leider vanuit zijn rollen. Macht is vanuit een doel gedreven hiërarchie verdeelt over deze rollen en het proces.

Jouw organisatie klaar voor de snel veranderende wereld om ons heen? Doelgerichte zelf organiserende teams waar werkplezier en zingeving centraal staan is wat ik wil. Hoe? Als gecertificeerd Holacracy Coach help ik, Tom Mulder, bedrijven en instellingen zelf organiserend te worden met een uitgewerkte methodiek, coaching en een gedegen implementatietraject.

Teal organiseren

Teal komt uit het boek “Reinventing Organizations” van Frederic Laloux. Het is een organisatiestructuur gebaseerd op drie pijlers: Evolutief doel, Heelheid en Zelforganisatie. Laat de mensen in je organisatie zelf bepalen hoe zij bijdragen aan het hogere doel van de organisatie en geef ze de ruimte om zichzelf te zijn. Dit is de gedachte van Teal organiseren. 

Ik help organisaties in het verder ontwikkelen van het evolutief doel, laat mogelijkheden zien voor heelheid en bied diverse structuren voor zelforganisatie.

Evolutief doel

Winst maken is geen doel op zich. Het is het resultaat van een diepere gedachte die aanleiding is geweest voor het starten van de organisatie. Wat is dit hogere doel waar de mensen voor willen werken? Hoe betrek je de mensen in je organisatie bij het bereiken van dit doel? Hoe zorg je er voor dat dit doel onderdeel wordt van je bedrijfsvoering?

Ik ga graag op zoek, samen met de mensen in jouw organisatie, naar de antwoorden en het evolutief doel.

Holacracy®

Is de uitgewerkte methodiek voor zelforganisatie. Het geeft, op basis van een aantal grondbeginselen, de blauwdruk waarbij eindverantwoordelijkheid wordt verdeeld over de mensen in de organisatie. Iedereen wordt ondernemer binnen zijn eigen rollen en krijgt de kans om zijn volle creatieve vermogen in te zetten om  zo bij te dragen aan het doel van de organisatie.

Ik help organisaties met de implementatie van Holacracy en train en coach de mensen op weg naar doelgerichte zelforganisatie

Zelforganisatie

De wereld om ons heen verandert . 

Hoe past jouw organisatie zich aan en hoe zorgen jullie voor doelgericht werken, duidelijkheid en meer creatief vermogen? 

Ontdek samen met mij hoe zelforganisatie jouw organisatie helpt in deze verandering en klaar maakt voor de nieuwe werkelijkheid.

Commerciële Ondersteuning

Uw commerciële organisatie tijdelijk versterken? 

Met mijn brede en ruime ervaring binnen Commerciële operatie en Verkoop help ik jouw organisatie op zowel uitvoerend als management gebied.

Dus, behoefte aan iemand voor interim management, projectimplementaties, veranderprocessen of gewoon tijdelijke handjes en voetjes? 

Business / Commercial Control

Uw commerciële business in control?

Maak je commerciële resultaten duurzaam door heldere analyses en inzicht in de dragers van jouw resultaat. Cijfers vanuit een commercieel hart.

Voor management rapportages die spreken, prijsstrategieën gebaseerd op waardecreatie en business cases met een verhaal.

“Holacracy is not a governance process “of the people, by the people, for the people” — it’s governance of the organization, through the people, for the purpose.”

Brian J. Robertson, Holacracy: The New Management System for a Rapidly Changing World